Aktualności z Gminy Olesno


Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 24 września 2014r.
Ogłoszenia i komunikaty
w sprawie określenia siedziby i pełnionych dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie.             Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 5 w związku z § 5 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji...

Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 24 września 2014r.
Ogłoszenia i komunikaty
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Oleśniedo wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.         Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Oleśnie uchwala, co następuje: §1 W głosowaniu...

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Ogłoszenia i komunikaty
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 178 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16...