Aktualności z Gminy Olesno


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Olesno
Ogłoszenia i komunikaty
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717/ oraz art.61 KPA/Dz.U. 2013r. poz. 267/ informuję że w dniu 16.10.2014r. na wniosek Polskiego GórnictwaNaftowego i Gazownictwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotycząceustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy instalacji...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Olesno z dnia 15 października 2014 r.
Ogłoszenia i komunikaty
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Olesno z dnia 15 października 2014r Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 oraz art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia  2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź.zm.) Wójt Gminy OLESNO  podaje informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych...

Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 8 października 2014 roku
Ogłoszenia i komunikaty
  Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wezwania do dokonania zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. ...