Aktualności z Gminy Olesno


INFORMACJA
Ogłoszenia i komunikaty
Wójt Gminy Olesno informuje, iż w 2015r. wnioski dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać: - w terminie od 1 lutego 2015r. do 28 lutego 2015r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014r. - 31 stycznia 2015r.                      ...

Zarządzenie Wójta Gminy Olesno NR 10/15 2015 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu
Ogłoszenia i komunikaty
  Treść ogłoszenia dostępna również na BIP   ...

Wybory do Izb Rolniczych
Ogłoszenia i komunikaty
...

Z A W I A D O M I E N I E
Ogłoszenia i komunikaty
...